Actievoorwaarden

Op al onze reizen zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden en de Algemene Reisvoorwaarden Kras van toepassing. Tijdens acties gelden er specifieke voorwaarden welke u hieronder kunt lezen.

Open alle items

Facebook 'Win een stedentrip Berlijn'

Algemeen
• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een Stedentrip Berlijn’ (hierna te noemen: ‘de Actie’), zoals georganiseerd door KRAS B.V. (handelend onder de naam Kras en hierna te noemen Kras) te Ammerzoden gevestigd aan de Bernseweg 22a, 5324 JW aldaar.
• Door deel te nemen aan de Actie gaat men akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
• Kras behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde leidend.
• Daarnaast behoudt Kras zich het recht voor om de Actie voortijdig te beëindigen.
• Ook behoudt Kras zich het recht voor om personen zonder opgave van reden uit te kunnen sluiten van deelname aan de Actie.
• De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2006.

Deelname
• Een deelnemer is eenieder die tussen 19 juni en 20 juni 2017 via Facebook reageert op de aan de Actie gelieerde Facebook-post van Kras door een leuke of originele reden te delen waarom en met wie hij/zij op stedentrip wil naar Berlijn.
• Medewerkers van Kras en TUI, evenals éénieder die op enige wijze direct dan wel indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie, zijn uitgesloten van deelname.
• Deelnemers jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.
• Aan deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.
• Het is toegestaan meerdere keren aan de Actie deel te nemen, echter maken deelnemers slechts kans op één prijs.
• Om kans te kunnen maken op een prijs dient elke deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Looptijd van de Actie
• Deelnemers kunnen meedoen aan het Spel van 19 juni tot 20 juni 2017.

Concept
• De deelnemer dient een reactie te plaatsen onder de aan de Actie gelieerde Facebook-post van Kras, waarin hij/zijn een leuke of originele reden deelt waarom hij/zij op stedentrip wil naar Berlijn .
• Uit alle deelnemers wordt na 20 juni 2017 door Kras een winnaar uitgekozen.
• De winnaar van de Actie zal worden beloond met de prijs.

Prijs
• Kras maakt na 20 juni 2017 en vóór 1 juli 2017 de winnaar bekend.
• De winnaar zal bekend worden gemaakt in een door Kras geplaatste reactie op de aan de Actie gelieerde Facebook-post.
• Daarnaast kan de naam van de winnaar ook op diverse andere sociale media bekend worden gemaakt.
• De prijs bestaat uit een cadeaubon t.w.v. €445, welke uitsluitend te besteden is aan de reis met reisnummer HZ20367 op Kras.nl (kras.nl/20367). Voor dit bedrag kan een retourvlucht naar Berlijn en twee overnachtingen in het ABACUS Tierpark (incl. ontbijt) voor twee personen geboekt worden.
• Het staat de winnaar vrij om de reisduur uit te breiden, meerdere personen toe te voegen aan de boeking en/of te boeken in een periode waarin de prijs van de boeking hoger uitvalt van de waarde van de cadeaubon. In dat geval komt de meerprijs (het bedrag boven de €445) voor rekening van de winnaar.
• De prijs kan worden geclaimd door contact op te nemen met de klantenservice van Kras via 0900-9697 onder vermelding van het referentienummer dat de winnaar zal ontvangen van Kras.
• Met betrekking tot wat inclusief en exclusief is, evenals de beschikbaarheid, geldt de informatie op de website van Kras.

• De prijs is geldig t/m 31 december 2017. De reis dient daarom voor die tijd plaats te vinden.
• Op www.kras.nl o.v.v. het reisnummer is aangegeven wat inclusief en exclusief is, tenzij anders vermeld.
• De prijs is niet inwisselbaar tegen contant geld of tegen een ander product. • De prijs is niet overdraagbaar.
• Over de uitslag van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.
• Boekingskosten en bijdrage aan het Calamiteitenfonds zijn bij de prijs inbegrepen.
• Een reis- en annuleringsverzekering zijn niet bij de prijs inbegrepen. Reiziger dient zelf voor een deze verzekeringen te zorgen.

Persoonsgegevens
• Persoonsgegevens worden door Kras uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en conform haar abonnementenregistratie verwerkt.
• De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Actie.

Aansprakelijkheid
• Kras sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade of kosten die voortvloeien uit dan wel direct of indirect verband houden met de Actie.
• Kras sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade of kosten die voortvloeien uit dan wel direct of indirect verband houden met het feit dat reiziger geen reis- of annuleringsverzekering afgesloten heeft.
• In alle situaties waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Kras.

Kras Last Minutes

Actievoorwaarden ‘Kras Last Minutes’ van woensdag 21 juni 2017 t/m dinsdag 11 juli 2017. Tot wel € 200,- korting per persoon op álle reizen met vertrek t/m september 2017. Verder in deze voorwaarden genoemd als ‘deze Actie’.

Uw korting is afhankelijk van de soort reis die u boekt en is al direct verrekend in de prijzen op de website. Een uitzondering hierop zijn de zeecruises zonder vlieg- en/of busreis. Voor deze reizen wordt de korting (€ 25,-) per boeking ná boeken handmatig toegekend. In de prijsberekening op de website kunt u zien hoeveel uw korting bedraagt.

Overige voorwaarden:
• ‘Deze Actie’ is alleen geldig op nieuwe boekingen van reizen gepubliceerd op www.kras.nl gemaakt tussen woensdag 21 juni 2017 00.01 uur en dinsdag 11 juli 2017 23.59 uur via www.kras.nl of via het callcenter (geopend op werkdagen en zaterdag van 08:30 uur tot 23:00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 23.00 uur). Dus niet geldig bij wijzigingen op reeds gemaakte boekingen.
• ‘Deze Actie’ geldt voor reizen met vertrekdata van 21 juni 2017 t/m 30 september 2017.
• Eventuele kortingen bij ‘deze Actie’ zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen. Indien er tijdens ‘deze Actie’ ook Kras Actiekorting, Kras Voordeelweek korting, Kras Kortingsdagen, Kras Rondreizen sale, vroegboekkorting of enige andere korting van toepassing is, dan ontvangt u van ons de korting die hoort bij de actie met het hoogste kortingsbedrag. De kortingen van deze acties kunnen dus niet bij elkaar worden opgeteld.
• Op de website getoonde prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.
• Kinderen t/m 1 jaar krijgen geen korting.
• ‘Deze Actie’ geldt niet op maatwerk groepsreizen waarvan de reisnummers beginnen met de letters ‘gw’ of ‘gz’.
• Op al onze reizen zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden en de Algemene Reisvoorwaarden van Kras van toepassing.
• Kras sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade of kosten die voortvloeien uit dan wel direct of indirect verband houden met ‘deze Actie’ uit.

Single fotowedstrijd

Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Wedstrijd ‘De Kras fotowedstrijd Singles’ (hierna te noemen: ‘de wedstrijd’) zoals georganiseerd door Kras B.V. (handelend onder de naam Kras en hierna te noemen Kras) te Ammerzoden gevestigd aan de Bernseweg 22a, 5324 JW aldaar.
• Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden.
• Kras behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de actievoorwaarden is te allen tijde leidend.
• Daarnaast behoudt Kras zich het recht voor om de Wedstrijd voortijdig te beëindigen.
• Ook behoudt Kras zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te kunnen sluiten van deelname aan de Wedstrijd.
• In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Kras.

Doel van de Wedstrijd
• Interactie tussen consument en Kras bevorderen en de consument mee laten bouwen aan het merk Kras.
• Het verzamelen van fotomateriaal dat vervolgens door Kras voor commerciële doeleinden kan worden ingezet.

Deelname
• Een deelnemer is éénieder die gedurende de looptijd van deze wedstrijd een eigengemaakte foto instuurt via groepsfoto@kras.nl
• De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig emailadres.
• Medewerkers van Kras, evenals éénieder die op enige wijze direct dan wel indirect betrokken is bij de organisatie van de Wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.
• Deelnemers boven de 14 en onder de 18 jaar dienen toestemming van hun ouders / verzorgers te hebben alvorens ze mee kunnen doen en mee kunnen dingen naar een prijs. Zij dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van Kras over te leggen.
• Deelnemers jonger dan 14 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.

Looptijd van de Wedstrijd
• De Wedstrijd loopt van 01 april 2017 tot en met 01 april 2018.
• Foto’s toesturen is mogelijk van 01 april 2017 tot en met 01 april 2018 via groepsfoto@kras.nl

Foto’s en het gebruik daarvan
• De deelnemer stuurt zijn eigen gemaakte foto van een groep op singlereis.
• De foto is JPG formaat en maximaal 10 MB.
• De deelnemer is gerechtigd per emailadres meerdere foto’s te uploaden.
• De foto moet door de deelnemer zelf genomen zijn.
• De deelnemer geeft aan tijdens welke singlereis en in welke plaats de foto gemaakt is.
• Kras heeft het recht alle ingezonden foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken waaronder, doch niet limitatief, wordt verstaan het openbaar maken, verveelvoudigen en exposeren. Hier zal nimmer een vergoeding tegenover staan. De deelnemer gaat hier expliciet mee akkoord.

Prijzen
• Kras streeft er naar om binnen 1 week na het einde van deze actie de prijswinnaars bekend te maken.
• De prijs bestaat uit een vooraf door Kras georganiseerd diner (incl. 2 drankjes per aanwezige persoon; wijn/bier/fris) op basis van de door Kras aan het betreffende diner verbonden voorwaarden. De datum wordt door Kras bepaald.
• Mr. mw. B.W.E.J. Jegerings en mr. mw. N.E.L. Malchus selecteren de winnaar.
• In totaal is er 1 prijs te winnen.
• De prijs is niet inwisselbaar tegen contant geld of tegen een andere reis.
• De prijs is niet overdraagbaar of restitueerbaar.
• Over de uitslag van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.

Persoonsgegevens
• Persoonsgegevens worden door Kras uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en conform haar abonnementenregistratie verwerkt.
• De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Wedstrijd.
• Na afloop van de Wedstrijd worden deze gegevens verwijderd tenzij de deelnemer zich heeft aangemeld voor de Kras nieuwsbrief.

Aansprakelijkheid
• Het is niet toegestaan foto’s in te sturen die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden.
• Alle personen afgebeeld op de ingestuurde foto dienen afzonderlijk expliciet schriftelijke toestemming te hebben gegeven.
• Het is niet toegestaan foto’s met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen in te zenden.
• Het is niet toegestaan foto’s met reclame uitingen in te zenden.
• Het is niet toegestaan onder iemand anders naam foto’s in te zenden.

Vakantiefoto van de Maand - Beleef! doorlopende wedstrijd

Elke maand verloot Kras een cadeaubon ter waarde van € 50,- onder de inzenders van een vakantiefoto. Doel hiervan is interactie tussen consumenten bevorderen en de consument mee laten bouwen aan het merk Kras, door het verzamelen van content die voor verschillende doeleinden kan worden ingezet.

Doe mee en zet uw leukste vakantiefoto’s op Beleef.

Voorwaarden fotowedstrijd
- Een deelnemer is éénieder die gedurende de looptijd van deze wedstrijd een eigengemaakt foto instuurt.
- De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig emailadres.
- Medewerkers van Kras, evenals éénieder die op enige wijze direct dan wel indirect betrokken is bij de organisatie van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.
- Deelnemers jonger dan 14 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
- Deelnemers boven de 14 en onder de 18 jaar dienen toestemming van hun ouders/verzorgers te hebben alvorens ze mee kunnen doen en mee kunnen dingen naar een prijs. Zij dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van Kras over te leggen.
- Kras behoudt zich het recht voor de wedstrijdreglementen tussentijds eenzijdig te wijzigen of de wedstrijd te beëindigen. De laatste versie van deze voorwaarden is te allen tijde leidend.
- Ook behoudt Kras zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te kunnen sluiten van deelname aan de verloting.
- Kras sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit dan wel direct of indirect verband houdt met de Wedstrijd uit.
- De winnaars worden vermeld op www.kras.nl/prijswinnaars. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Voorwaarden vakantiefoto’s
- Door het uploaden van de foto doet de deelnemer afstand van alle rechten die hij heeft met betrekking tot de foto. Kras wordt hiermee volledig rechthebbende van de foto en de daarmee verwante intellectuelen eigendomsrechten.
- Door het uploaden van de foto gaat de deelnemer akkoord met het vermelden van naam en foto op de website.
- Persoonsgegevens worden door Kras uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt en worden niet aan derden verstrekt.
- Het is niet toegestaan foto’s in te sturen die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden. De gebruiker is hiervoor verantwoordelijk.
- Het is niet toegestaan om stockfoto’s in te zenden.
- Het is niet toegestaan foto’s met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen in te zenden.
- Het is niet toegestaan foto’s met reclame uitingen in te zenden. - Het is niet toegestaan onder een valse naam foto’s in te zenden.
- Foto’s dienen een minimale afmeting te hebben van 1500x1000 pixels.
- De deelnemer mag maximaal 5 foto’s per bestemming uploaden.
- Kras behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer foto’s niet openbaar te maken en foto’s te verwijderen van de website.
- Kras heeft het recht alle ingezonden foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken waaronder, doch niet limitatief, wordt verstaan het openbaar maken, verveelvoudigen en exposeren. Hier zal nimmer een vergoeding tegenover staan. De deelnemer gaat hier expliciet mee akkoord.

Reisverhaal van de Maand - Beleef! doorlopende wedstrijd

Elke maand verloot Kras een cadeaubon ter waarde van € 50,- onder de inzenders van een reisverslag. Doel hiervan is interactie tussen consumenten bevorderen en de consument mee laten bouwen aan het merk Kras, door het verzamelen van content die voor verschillende doeleinden kan worden ingezet.

Stuur uw reisverslag naar ons toe per mail (beleef@kras.nl) of zet uw verhaal direct op de site Beleef.

Voorwaarden reisverhalenwdstrijd
- Een deelnemer is éénieder die gedurende de looptijd van deze wedstrijd een eigengemaakt reisverslag instuurt.
- De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig emailadres.
- Medewerkers van Kras, evenals éénieder die op enige wijze direct dan wel indirect betrokken is bij de organisatie van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.
- Deelnemers jonger dan 14 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
- Deelnemers boven de 14 en onder de 18 jaar dienen toestemming van hun ouders/verzorgers te hebben alvorens ze mee kunnen doen en mee kunnen dingen naar een prijs. Zij dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van Kras over te leggen.
- Kras behoudt zich het recht voor de wedstrijdreglementen tussentijds eenzijdig te wijzigen of de wedstrijd te beëindigen. De laatste versie van deze voorwaarden is te allen tijde leidend.
- Ook behoudt Kras zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te kunnen sluiten van deelname aan de verloting.
- Kras sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit dan wel direct of indirect verband houdt met de Wedstrijd uit.
- De winnaars worden vermeld op www.kras.nl/prijswinnaars. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Voorwaarden reisverhalen
- Door het uploaden van een reisverslag doet de eigenaar afstand van alle rechten die hij heeft met betrekking tot dit reisverslag. Kras wordt hiermee volledig rechthebbende van het reisverslag en de daarmee verwante intellectuelen eigendomsrechten.
- Door het uploaden van het reisverslag gaat de deelnemer akkoord met het vermelden van naam en foto op de website. Het e-mailadres wordt niet getoond.
- Persoonsgegevens worden door Kras uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt en worden niet aan derden verstrekt.
- Kras redigeert het reisverslag naar eigen inzicht en voert de eindredactie over het uiteindelijke verhaal. Kras kiest tevens de bijbehorende beelden en wordt eigenaar van de uiteindelijke content.
- De verteller wordt geïnformeerd over een eventuele plaatsing van het verhaal per e-mail.
- Kras heeft het recht alle verhalen van Beleef! voor commerciële doeleinden te gebruiken waaronder, doch niet limitatief, wordt verstaan het openbaar maken, verveelvoudigen en exposeren. Hier zal nimmer een vergoeding tegenover staan. De deelnemer gaat hier expliciet mee akkoord.
- Communicatie omtrent de verhalen verloopt via beleef@kras.nl.

De uitslagen van de Kraswedstrijden vind u op Prijswinnaars en klik hier voor de voorwaarden van de Kras Cadeaubon.