Actievoorwaarden

Op al onze reizen zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden en de Algemene Reisvoorwaarden Kras van toepassing. Tijdens acties gelden er specifieke voorwaarden welke u hieronder kunt lezen.

Open alle items

Autovakanties Europa

Van dinsdag 21 februari tot en met maandag 6 maart 2017 korting op alle Autovakanties naar Italië, Oostenrijk, Duitsland, Kroatië, België en in Nederland.

Korting oplopend tot € 50 per persoon.

Uw korting is afhankelijk van de soort vakantie die u boekt en is al direct verrekend in de prijzen op de website. In de prijsberekening op de website kunt u zien hoeveel uw korting bedraagt.

Overige voorwaarden:
• ‘Kras Autovakanties Europa-actie’ zijn alleen geldig op nieuwe boekingen van autovakanties gepubliceerd op www.kras.nl gemaakt tussen dinsdag 21 februari 2017 00.01 uur en maandag 6 maart 2017 23:59 uur via www.kras.nl of via het callcenter (geopend op werkdagen en zaterdag van 08:30 uur tot 23:00 uur, op zondag van 10.00 uur tot 23.00 uur). Dus niet geldig bij wijzigingen op reeds gemaakte boekingen.
• ‘Kras Autovakanties Europa-actie’ gelden voor autovakanties met eigen vervoer. Dus niet op fly-drive reizen.
• ‘Kras Autovakanties Europa-actie’ zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen. Indien er tijdens de ‘Kras Autovakanties Europa-actie’ ook Kras actiekorting, Kras Voordeelweek korting, Kras Kortingsdagen, Kras Rondreizen sale of andere acties als vroegboekkorting van toepassing is, dan ontvangt u van ons de korting die hoort bij de actie met het hoogste kortingsbedrag. De kortingen van deze acties kunnen dus niet bij elkaar worden opgeteld.
• ‘Kras Autovakanties Europa-actie’ gelden op vertrekken tussen 21-02-2017 en 01-11-2017.
• ‘Kras Autovakanties Europa-actie’ gelden op een minimum van 2 overnachtingen bij de autovakanties naar Duitsland, België en in Nederland, en minimaal 7 nachten op autovakanties naar Italië, Oostenrijk en Kroatië.
• Op de website getoonde prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.
• Kinderen t/m 1 jaar krijgen geen korting.
• ‘Kras Autovakanties Europa-actie’ gelden niet op maatwerk groepsreizen waarvan de reisnummers beginnen met de letters ‘gw’ of ‘gz’.

Zo mooi is Europa!

Van dinsdag 14 februari 2017 tot en met maandag 20 februari 2017 korting op alle groepsrondreizen door Europa oplopend tot € 70 per persoon.

Uw korting is afhankelijk van de soort groepsrondreis die u boekt en is al direct verrekend in de prijzen op de website. In de prijsberekening op de website kunt u zien hoeveel uw korting bedraagt.

Overige voorwaarden:
• ‘Kras Groepsrondreizen Europa-actie’ zijn alleen geldig op nieuwe boekingen van rondreisarrangementen gepubliceerd op www.kras.nl gemaakt tussen dinsdag 14 februari 2017 00.01 uur en maandag 20 februari 2017 23:59 uur via www.kras.nl of via het callcenter (geopend op werkdagen en zaterdag van 08:30 uur tot 23:00 uur, op zondag van 10.00 uur tot 23.00 uur). Dus niet geldig bij wijzigingen op reeds gemaakte boekingen.
• ‘Kras Groepsrondreizen Europa-actie’ gelden voor groepsrondreizen incl. vlucht en voor (single) busrondreizen. Dus niet op individuele fly-drive reizen.
• ‘Kras Groepsrondreizen Europa-actie’ zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen. Indien er tijdens de ‘Kras Groepsrondreizen Europa-actie’ ook Kras actiekorting, Kras Voordeelweek korting, Kras Kortingsdagen, Kras Rondreizen sale of vroegboekkorting van toepassing is, dan ontvangt u van ons de korting die hoort bij de actie met het hoogste kortingsbedrag. De kortingen van deze acties kunnen dus niet bij elkaar worden opgeteld.
• ‘Kras Groepsrondreizen Europa-actie’ gelden op alle, gedurende de actieperiode boekbare rondreizen.
• Op de website getoonde prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.
• Kinderen t/m 1 jaar krijgen geen korting.
• ‘Kras Groepsrondreizen Europa-actie’ gelden niet op maatwerk groepsreizen waarvan de reisnummers beginnen met de letters ‘gw’ of ‘gz’.

Single fotowedstrijd

Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Wedstrijd ‘De Kras fotowedstrijd Singles’ (hierna te noemen: ‘de wedstrijd’) zoals georganiseerd door Kras B.V. (handelend onder de naam Kras en hierna te noemen Kras) te Ammerzoden gevestigd aan de Bernseweg 22a, 5324 JW aldaar.
• Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden.
• Kras behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de actievoorwaarden is te allen tijde leidend.
• Daarnaast behoudt Kras zich het recht voor om de Wedstrijd voortijdig te beëindigen.
• Ook behoudt Kras zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te kunnen sluiten van deelname aan de Wedstrijd.
• In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Kras.

Doel van de Wedstrijd
• Interactie tussen consument en Kras bevorderen en de consument mee laten bouwen aan het merk Kras.
• Het verzamelen van fotomateriaal dat vervolgens door Kras voor commerciële doeleinden kan worden ingezet.

Deelname
• Een deelnemer is éénieder die gedurende de looptijd van deze wedstrijd een eigengemaakte foto instuurt via groepsfoto@kras.nl
• De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig emailadres.
• Medewerkers van Kras, evenals éénieder die op enige wijze direct dan wel indirect betrokken is bij de organisatie van de Wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.
• Deelnemers boven de 14 en onder de 18 jaar dienen toestemming van hun ouders / verzorgers te hebben alvorens ze mee kunnen doen en mee kunnen dingen naar een prijs. Zij dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van Kras over te leggen.
• Deelnemers jonger dan 14 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.

Looptijd van de Wedstrijd
• De Wedstrijd loopt van 01 september 2016 tot en met 01 april 2017.
• Foto’s toesturen is mogelijk van 01 september 2016 tot en met 01 april 2017 via groepsfoto@kras.nl

Foto’s en het gebruik daarvan
• De deelnemer stuurt zijn eigen gemaakte foto van een groep op singlereis.
• De foto is JPG formaat en maximaal 10 MB.
• De deelnemer is gerechtigd per emailadres meerdere foto’s te uploaden.
• De foto moet door de deelnemer zelf genomen zijn.
• De deelnemer geeft aan tijdens welke singlereis en in welke plaats de foto gemaakt is.
• Kras heeft het recht alle ingezonden foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken waaronder, doch niet limitatief, wordt verstaan het openbaar maken, verveelvoudigen en exposeren. Hier zal nimmer een vergoeding tegenover staan. De deelnemer gaat hier expliciet mee akkoord.

Prijzen
• Kras streeft er naar om binnen 1 week na het einde van deze actie de prijswinnaars bekend te maken.
• De prijs bestaat uit een vooraf door Kras georganiseerd diner (incl. 2 drankjes per aanwezige persoon; wijn/bier/fris) op basis van de door Kras aan het betreffende diner verbonden voorwaarden. De datum wordt door Kras bepaald.
• Mr. mw. B.W.E.J. Jegerings en mr. mw. N.E.L. Malchus selecteren de winnaar.
• In totaal is er 1 prijs te winnen.
• De prijs is niet inwisselbaar tegen contant geld of tegen een andere reis.
• De prijs is niet overdraagbaar of restitueerbaar.
• Over de uitslag van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.

Persoonsgegevens
• Persoonsgegevens worden door Kras uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en conform haar abonnementenregistratie verwerkt.
• De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Wedstrijd.
• Na afloop van de Wedstrijd worden deze gegevens verwijderd tenzij de deelnemer zich heeft aangemeld voor de Kras nieuwsbrief.

Aansprakelijkheid
• Het is niet toegestaan foto’s in te sturen die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden.
• Alle personen afgebeeld op de ingestuurde foto dienen afzonderlijk expliciet schriftelijke toestemming te hebben gegeven.
• Het is niet toegestaan foto’s met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen in te zenden.
• Het is niet toegestaan foto’s met reclame uitingen in te zenden.
• Het is niet toegestaan onder iemand anders naam foto’s in te zenden.

Vakantiefoto van de Maand - Beleef! wedstrijd

Elke maand verloot Kras een cadeaubon ter waarde van € 50,- onder de inzenders van een vakantiefoto. Doel hiervan is interactie tussen consumenten bevorderen en de consument mee laten bouwen aan het merk Kras, door het verzamelen van content die voor verschillende doeleinden kan worden ingezet.

Doe mee en zet uw leukste vakantiefoto’s op Beleef.

Voorwaarden fotowedstrijd
- Een deelnemer is éénieder die gedurende de looptijd van deze wedstrijd een eigengemaakt foto instuurt.
- De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig emailadres.
- Medewerkers van Kras, evenals éénieder die op enige wijze direct dan wel indirect betrokken is bij de organisatie van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.
- Deelnemers jonger dan 14 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
- Deelnemers boven de 14 en onder de 18 jaar dienen toestemming van hun ouders/verzorgers te hebben alvorens ze mee kunnen doen en mee kunnen dingen naar een prijs. Zij dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van Kras over te leggen.
- Kras behoudt zich het recht voor de wedstrijdreglementen tussentijds eenzijdig te wijzigen of de wedstrijd te beëindigen. De laatste versie van deze voorwaarden is te allen tijde leidend.
- Ook behoudt Kras zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te kunnen sluiten van deelname aan de verloting.
- Kras sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit dan wel direct of indirect verband houdt met de Wedstrijd uit.
- De winnaars worden vermeld op www.kras.nl/prijswinnaars. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Voorwaarden vakantiefoto’s
- Door het uploaden van de foto doet de deelnemer afstand van alle rechten die hij heeft met betrekking tot de foto. Kras wordt hiermee volledig rechthebbende van de foto en de daarmee verwante intellectuelen eigendomsrechten.
- Door het uploaden van de foto gaat de deelnemer akkoord met het vermelden van naam en foto op de website.
- Persoonsgegevens worden door Kras uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt en worden niet aan derden verstrekt.
- Het is niet toegestaan foto’s in te sturen die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden. De gebruiker is hiervoor verantwoordelijk.
- Het is niet toegestaan om stockfoto’s in te zenden.
- Het is niet toegestaan foto’s met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreukmakende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen in te zenden.
- Het is niet toegestaan foto’s met reclame uitingen in te zenden. - Het is niet toegestaan onder een valse naam foto’s in te zenden.
- Foto’s dienen een minimale afmeting te hebben van 1500x1000 pixels.
- De deelnemer mag maximaal 5 foto’s per bestemming uploaden.
- Kras behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer foto’s niet openbaar te maken en foto’s te verwijderen van de website.
- Kras heeft het recht alle ingezonden foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken waaronder, doch niet limitatief, wordt verstaan het openbaar maken, verveelvoudigen en exposeren. Hier zal nimmer een vergoeding tegenover staan. De deelnemer gaat hier expliciet mee akkoord.

Reisverhaal van de Maand - Beleef! wedstrijd

Elke maand verloot Kras een cadeaubon ter waarde van € 50,- onder de inzenders van een reisverslag. Doel hiervan is interactie tussen consumenten bevorderen en de consument mee laten bouwen aan het merk Kras, door het verzamelen van content die voor verschillende doeleinden kan worden ingezet.

Stuur uw reisverslag naar ons toe per mail (beleef@kras.nl) of zet uw verhaal direct op de site Beleef.

Voorwaarden reisverhalenwdstrijd
- Een deelnemer is éénieder die gedurende de looptijd van deze wedstrijd een eigengemaakt reisverslag instuurt.
- De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig emailadres.
- Medewerkers van Kras, evenals éénieder die op enige wijze direct dan wel indirect betrokken is bij de organisatie van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.
- Deelnemers jonger dan 14 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
- Deelnemers boven de 14 en onder de 18 jaar dienen toestemming van hun ouders/verzorgers te hebben alvorens ze mee kunnen doen en mee kunnen dingen naar een prijs. Zij dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van Kras over te leggen.
- Kras behoudt zich het recht voor de wedstrijdreglementen tussentijds eenzijdig te wijzigen of de wedstrijd te beëindigen. De laatste versie van deze voorwaarden is te allen tijde leidend.
- Ook behoudt Kras zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te kunnen sluiten van deelname aan de verloting.
- Kras sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit dan wel direct of indirect verband houdt met de Wedstrijd uit.
- De winnaars worden vermeld op www.kras.nl/prijswinnaars. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Voorwaarden reisverhalen
- Door het uploaden van een reisverslag doet de eigenaar afstand van alle rechten die hij heeft met betrekking tot dit reisverslag. Kras wordt hiermee volledig rechthebbende van het reisverslag en de daarmee verwante intellectuelen eigendomsrechten.
- Door het uploaden van het reisverslag gaat de deelnemer akkoord met het vermelden van naam en foto op de website. Het e-mailadres wordt niet getoond.
- Persoonsgegevens worden door Kras uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt en worden niet aan derden verstrekt.
- Kras redigeert het reisverslag naar eigen inzicht en voert de eindredactie over het uiteindelijke verhaal. Kras kiest tevens de bijbehorende beelden en wordt eigenaar van de uiteindelijke content.
- De verteller wordt geïnformeerd over een eventuele plaatsing van het verhaal per e-mail.
- Kras heeft het recht alle verhalen van Beleef! voor commerciële doeleinden te gebruiken waaronder, doch niet limitatief, wordt verstaan het openbaar maken, verveelvoudigen en exposeren. Hier zal nimmer een vergoeding tegenover staan. De deelnemer gaat hier expliciet mee akkoord.
- Communicatie omtrent de verhalen verloopt via beleef@kras.nl.

Cadeaubon Kras

Op de cadeaubon van Kras zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

• De cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
• De cadeaubon kan uitsluitend ter inwisseling worden aangeboden op het hoofdkantoor van Kras te Ammerzoden.
• De cadeaubon kan uitsluitend worden ingewisseld ter betaling van een reis welk deel uitmaakt van een van de programma’s van Kras en die is geboekt op het hoofdkantoor. Indien de waarde van de cadeaubon uitsluitend is aangegeven in een geldbedrag kan deze ook worden aangewend ter deelbetaling van een reis.
• De cadeaubon kan niet worden gebruikt ter betaling van producten die via onze website worden gekocht door middel van een link naar een van onze partners (bijv. autohuur, losse vliegtickets). Deze producten worden rechtstreeks van de betrokken leverancier gekocht en door deze rechtstreeks aan de klant gefactureerd.
• De cadeaubon kan niet worden aangewend ter voldoening van verschuldigde verzekeringspremies, tenzij de waarde uitsluitend is aangegeven in een geldbedrag.
• Het ontvangstrisico van een per post aan het hoofdkantoor aangeboden cadeaubon, ligt bij degene die de cadeaubon ter inwisseling aan Kras toestuurt.
• De ingediende cadeaubon, welke niet origineel dan wel niet compleet is, is niet geldig en wordt niet ter inwisseling aanvaard.
• De cadeaubon is geldig tot aan de op de cadeaubon aangegeven datum.
• Indien het bedrag vermeld op de cadeaubon, welke ter betaling van een reis wordt ingediend, de reissom van de geboekte reis overstijgt, zal ter waarde van het resterende bedrag door Kras een nieuwe cadeaubon worden uitgegeven. Uitsluitend een bedrag gelijk aan de hoogte van de gehele reissom (derhalve niet slechts een gedeelte ervan), kan in mindering worden gebracht op de waarde van eerstgenoemde cadeaubon.
• De nieuwe cadeaubon zal dezelfde ingangsdatum en dezelfde geldigheidsduur kennen als de eerder uitgegeven cadeaubon. Met betrekking tot de nieuwe cadeaubon gelden gelijk de voorwaarden die voor alle Kras cadeaubonnen gelden.
• Indien het bedrag vermeld op de cadeaubon, welke ter betaling van een reis wordt ingediend, lager is dan de reissom van de geboekte reis, dient het resterende bedrag in geld worden voldaan. Uitsluitend de (waarde van de) gehele cadeaubon (derhalve niet slechts een gedeelte daarvan), kan worden ingewisseld ter deelbetaling van de geboekte reis.

De uitslagen van de Kraswedstrijden vind u op Prijswinnaars