...

Gelijke rechten, gelijke plichten
Je zou het misschien niet verwachten maar lang voor het begin van de jaartelling stonden in het Oude Egypte man en vrouw grotendeels gelijk aan elkaar. Uit oude rechtsverslagen blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen getuige, verdacht of eisende partij konden zijn. Vrouwen  werden overal bij betrokken en namen veel beslissingen, ze speelden dus geen ondergeschikte rol in deze maatschappij.  Ik ben erg benieuwd wat ik op mijn reis naar Egypte verder te weten kom over de bekende vrouwen uit de geschiedenis.
 

Isis
Vrouwen vormden de spil van het gezin. Zo werd bijvoorbeeld het koninklijke bloed ook via de vrouwelijk kant doorgegeven. De man waarmee de Farao's dochter trouwde werd de nieuwe Farao.
Au set, wij kennen haar onder haar Griekse naam Isis, was de moedergodin en godin van de landbouw en geneeskunde.  Volgens de verhalen zorgde zij voor een eerlijk huwelijkscontract tussen man en vrouw. In het Oude Egypte hadden bijvoorbeeld  beiden het recht van elkaar te scheiden.

Philae, Egypte

Hatsjepsoet (1479 v.Chr. - 1458 v.Chr)
Vrouwen waren niet alleen belangrijk in het gezin maar ook in de economie. Ze begonnen vaak een eigen bedrijf zoals een weverij of waren actief in de ruilhandel van juwelen, stoffen en kleding. Ook gewichtige beroepen zoals arts of schrijver konden door hen uitgeoefend worden. Zo werd Hatsjepsoet in 1479 v Chr. een van eerste vrouwelijke Farao's en bleef 22 jaar aan de macht. Op de foto ziet u haar afbeelding op de Djeser-Djeseru een reusachtige tempel die zij liet bouwen.

Deir el-Bahri, bij Luxor, Egypte

Nefertiti (1352 v. Chr. - 1338 v. Chr.) 
Haar naam betekent 'De mooie is gekomen'. Nefertiti oefende haar invloed uit als de grote koninklijke vrouw naast haar man de Farao Achnaton. Haar silhouet is erg bekend door de ranke nek en de bijzonder vorm van haar kroon en wordt  zo vaak herkend als typisch Egyptische koningin. Door die overwinningskroon en omdat ze ook meermaals afgebeeld werd bij belangrijke politieke gebeurtenissen wordt aangenomen dat zij een grote rol speelde in het besturen van het land. 

National Park Moab in Utah, Verenigde Staten

Cleopatra (51 v. Chr. - 31 v Chr.)
Last but not least: Cleopatra, misschien wel de bekendste vrouw uit de oudheid en meest tot de verbeelding sprekend.  Haar familie kwam oorspronkelijk uit Macedonië. Omdat Cleopatra de Egyptische taal snel meester is wordt ze al op jonge leeftijd de rechterhand van haar vader. Na zijn sterven krijgt ze op haar 18e samen met haar broer zeggenschap over Egypte.  Ze staat bekend als hele mooie vrouw, die elke dag een bad nam van ezelinnenmelk... maar de vraag is was ze echt zo mooi of vooral machtig?